Restautant sushi Cartierville - Zenbu sushi
Zenbu sushi Montréal

Zenbu sushi Montréal

Main menu

Sushi list

Express lunch

Back to menu

Open hours